Emlak ekspertizi nedir?

20 Mart 2021
Emlak ekspertizi nedir?

Bir taşınmazın Emlak, Konut, İşyeri, Arsanın) bir uzman tarafından incelenmesidir. Tıpkı 2.el bir araç alırken, aracın bir eksper tarafından incelenerek, aracın değerine etki eden, hasar ve arızalarının olup olmadığının tespit edilmesine benzetilebilir. Ancak emlak, otomobil gibi fabrikasyon imalat değildir. Hukukta mülk özel bir yere sahiptir. Yasalarla hak ve sınırlamalar net olarak belirlenmiştir. Kişi için çok önemlidir, bu nedenle incelenmesi işi daha karmaşıktır.

 

Konusunun uzmanı Sermaye Piyasası Lisansı SPK’ya bağlı Lisanslama kuruluşu) tarafından lisanslanmış bir İnşaat Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından yapılmış bir ekspertiz, konut alırken sizi birçok riskten korunmanızı sağlayacaktır.

 

Emlak ekspertiz raporu nedir?

 

Ekspertiz raporu, değerlemeye konu olan taşınmazın;

 

O andaki hukuki durumunu,

Kısıtlılıklarını,

Gelecekteki karşılaşılabilecek muhtemel problemleri

Gelecekte sağlayabileceği gelirleri,

Konutun o günkü değerinin, bilimsel metotlarla tespit edilmesi,

Mevcudiyetini ekonomik ömrü boyunca sürdürebilmesi için var olan teknik – yapısal durumunu açıklığa kavuşturan unsurların bilimsel ve multi - disipliner bakış açısıyla hazırlanmış bir sonuç raporudur.

 

Gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeli?

 

Konutun güzel ve beğenilir olması herkes tarafından rahatlıkla tespit edilebilir. Ancak Konutun olumsuz özellikleri mutlaka bir uzman tarafından incelenmelidir.

 

Kısaca bahsetmek gerekirse

 

  • Yapının sağlamlığı,
  • Mimari projesine göre uygun yapılıp yapılmadığı,
  • Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığı
  • Kaçak yeri olup olmadığı,
  • Daha evvel imar affından faydalanıp faydalanmadığı
  • Tapu üzerinde; şufa hakkı, intifa hakkı, alt kullanım hakkı, üst kullanım hakkı, hisseli olup olmadığı, ipoteği, ortak mülkiyeti, irtifak hakları, kat mülkiyeti, yapı kullanma izini, arsa payı, kıyı kanunu kapsamına girip girmediği, atından metro geçip geçmediği vb. birçok sınırlayıcı durumlar mutlaka incelenmelidir.

Gayrimenkul değerleme, lisanslı uzmanlar tarafından özellikle bankalar için yapılan, gayrimenkulün o günkü rayiç değerinin ölçüldüğü rapordur. Bankanın gayrimenkulü teminat olarak alınabilmesi şartlarını sağlayıp sağlayamadığının tespit edilmeye çalışıldığı bir risk inceleme türüdür.

 

Emlak ekspertizi ise gayrimenkulün sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerinin ve değerinin tespit edilmesini amaçlayan daha kapsamlı bir incelemedir.

 

Örnek vermek gerekirse Ekspertizde çatının aktığının tespiti yapılır ve değeri tespit edilir, Değerlemede aynı konutun sadece değeri tespit edilir.

 

Emlak Ekspertiz raporu, Gayrimenkul Değerleme Raporunun yerine geçmez. Kişiye özel hazırlanır, başka amaçla kullanılamaz.

 

Özetle gayrimenkul değerleme teminat riski tespiti için dar kapsamlı; emlak ekspertizi ise alım kararını doğru verebilmek için yapılan detaylı bir incelemedir.

 

 

Haber Yorumları