Bir konutun yasal sınırlamaları var mıdır?

20 Mart 2021
Bir konutun yasal sınırlamaları var mıdır?

Tapu üzerinde kurulmuş sınırlamalar, gayrimenkulün kullanımını ve değerine direkt olarak etki eder.

 

Nedir bu yasal sınırlamalar

 

 • Şufa Hakkı
 • Kamulaştırma kararları
 • Sit Alanları
 • Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri
 • Orman sınırlamaları
 • Takyidatın işlenmemiş olması
 • Kat irtifakının terkini
 • Kat irtifaklı taşınmaza kat karşılığı şerhi
 • Kat karşılığı temlik
 • İntifa hakkı
 • İpotek
 • Haciz
 • Aile konutu şerhi
 • Aile yurdu Şerhi
 • İfraz
 • Bağışlama vaadi
 • Birleştirme
 • Cebri icra
 • Kat irtifakı
 • Kal mülkiyeti
 • Sükna Hakkı
 • Alt kullanım hakkı sınırlaması
 • Üst kullanım hakkı sınırlaması
 • Taşınmaz yükü
Haber Yorumları